Terminal – Full gói giao diện Livestream

Terminal cung cấp nhiều tùy chọn màu sắc với tính thẩm mỹ cyberpunk đưa luồng Youtube, Facebook, Tiktok, Nimo… của bạn trở thành một viễn cảnh lạc hậu của tương lai. Các thành phần lớp phủ hoạt hình đầy đủ và các tiện ích có thể tùy chỉnh để nâng cao chất lượng sản xuất luồng của bạn.

  • Giá 200.000 VNĐ
Chơi Video
Hoạt động với